בודק שכר מוסמך הינו איש מקצוע ההכרחי לכל עסק המעסיק עובדים, וכן עבור עסקים הנעזרים בשירותיהם של חברות קבלן כמו עובדי ניקיון ושמירה. כיוון שעסקים אלו מעסיקים צוות עובדים, חלים עליהם החובות הקבועים בדיני העבודה ביניהם גם שמירה על מיצוי זכויות העובדים. על כן כל מעסיק מחויב להעניק לעובדיו תנאי עבודה נאותים, יחס הוגן והולם וכן שכר חודשי המותאם למקצועיותו של כל עובד.

לצורך ייעול הפיקוח והאכיפה על בתי עסק, נוסד חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה שמטרתו להגביר את הליכי הפיקוח של זכויות העובדים, ובמידה ומתגלות הפרות בבתי עסק יש להטיל סנקציות פליליות, אזרחיות ומנהלתיות בהתאם. 

מהם תחומי אחריותו של בודק השכר?

כדי להעניק הגנה מלאה על עסקים מפני קנסות ועיצומים כספיים, וכן השלכות קשות אחרות, ההמלצה היא לבצע בדיקות תקופתיות של שכרם וזכויותיהם של העובדים באמצעות בודק שכר מוסמך כמו בודק שכר רו"ח בסאם מזאוי. מדובר על איש מקצוע מתחום הפיננסים, שבידו הידע וההסמכה לבצע השוואה בין דיני העבודה הקיימים בחוק לבין תנאי עבודתם של העובדים. במידה ובמהלך הבדיקות מתגלים ליקויים או הפרות שאינם היו ידועים למעסיק קודם, קיימת בידיו האפשרות לתקן אותם וכך להימנע מקבלת אזהרות או קנסות מנהלתיים כתוצאה מהפרת זכויות העובדים.

כיצד מומלץ לבחור בודק שכר מוסמך?

בעבר בודקי שכר היו יכולים להיות אנשי פיננסיים כמו מנהלי חשבונות, חשבי שכר, רואה חשבון וכו' אך נכון לחודש פברואר 2019 משרד העבודה קבע כי המוסמך הבלעדי לביצוע בדיקות השכר במקומות עבודה הוא בודק שכר מוסמך. נוסף לכך, איש המקצוע הרשאי לגשת לביצוע ההסמכה לקבלת ההכרה כבודק שכר הינו רואה חשבון, ולכן יש להקפיד לבחור בודק שכר מוסמך כמו באסם מזאווי רואה חשבון בחיפה העונה על קריטריונים אלו.