אשרינו ומה טוב חלקנו, שזכינו שבדורינו נגלה איש אלוקים קדוש, המקובל האלוקי מרן רבי יהודה לייב הלוי אשלג זיע"א, שפתח לבני דורנו את שערי חכמת הקבלה, וגילה את סודות התורה בפירושו הגדול על ספר הזוהר הקדוש, וכן הגדיל לעשות ולבאר הייטיב לכל הדורש בשערי החכמה את כל כתבי האריז"ל הקדוש. להרחבת הלימוד בכתבי בעל הסולם גלשו לאתר 'סולם יהודה'.

ארבעת חלקי התורה: פשט, דרש, רמז וסוד

כידוע התורה מחולקת לארבע רבדים המכונים בראשי תיבות פרד"ס התורה. וכבכל דבר שלם שאם נפריד את חלקיו לא יקרא שלם, כך גם תורנו הקדושה – אינה בעלת שלמות אם לא בלימוד מסודר של כל חלקיה.

חלקי הפשט על התורה כבר בוארו במהלך ההיסטוריה בצורה יסודית לאורך ולרוחב, הן על ידי המשניות וביאוריהן, ספרי הגמרא ואין ספור ספרי הלכה שנכתבו במהלך שנות קיום העם היהודי.

אך חלק אחד נשאר חבוי, צפון ובלתי מבואר כלל – והיא חכמת הקבלה ובראשה ספר הזוהר הקדוש שנכתב ע"י המקובל האלוקי התנא הקדוש מורנו ורבנו רבי שמעון בר יוחאי אשר מתורתו אנו שותים ומתקיימים.

רבנים מקובלים במהלך הדורות

ברבות השנים הופיעו נשמות קדושות אשר למדו את כתביו של רשב"י ואף כתבו ספרי קבלה נוספים, אף הם היו יחידי סגולה ושמרו את השגותיהם לעצמם או לתלמידיהם הקרובים ביותר ואף אסרו את הלימוד לרב העם.

ורק בתנאים מאד מגבילים דוגמת עד שאדם ימלא כרסו בש"ס ופוסקים ויעבור את גיל ארבעים, יתחתן ויביא ילדים וכן הלאה וכן הלאה, הסכימו אנשי הרוח האלו להעביר את החכמה לאחרים בדרך בחינה תמידית של התלמידים.

כמובן שבצורה זו נוצרו קבוצות מאד קטנות במרוצת הדורות אשר למדו בחדרי חדרים את תורת הסוד וחכמת הקבלה, דוגמת קבוצת הרב המקובל האלוקי רבנו האר"י ז"ל הלוא הוא ר' לוריא אשכנזי זצ"ל, ורבי חיים לוצטו זכר צדיק וקדוש לברכה הידוע יותר בשמו הרמח"ל וכן הגאון מווילנה רבי אליהו בן שלמה זלמן הגר"א ורבי שלמה שרעבי הרש"ש וכו'…

זמן גילוי החכמת הקבלה ע"י הקובל האחרון הרב אשלג זצ"ל

אך מה טוב ומה נעים כי בדור זה דווקא, הדור האחרון השפל והנמוך ביותר אשר דווקא הוא נזקק לתרופת הנפש הנפלאה של פנימיות התורה ולימוד סודות הזוהר.

ירדה נשמת איש האלוקים הקדוש הרב אשלג, אשר סידר וביאר בדרך קודם ונמשך את כל כתבי האר"י בהסברים מאירי עיניים אשר מאפשרים לכל אחד ללמוד בדורנו את עומק החכמה הנפלאה הזו ללא כל ההגבלות שהיו בדורות הקודמים וללא חשש של הגשמה ובלבול.

לסיכום

וכך דווקא בני דורנו מסוגלים להגיע לזיכוך הנפש וריפוי הלב על ידי ספריו הנפלאים של הרב אשלג, תלמוד עשר הספירות, פתיחה לחכמת הקבלה, ספר ההקדמות, פנים מאירות ומסבירות על העץ חיים וכמובן פירוש הסולם על הזוהר הקדוש, לרכישת ספרי בעל הסולם באתר מרכז סולם יהודה למורשת בעל הסולם – לחץ כאן

כתיבה ועריכה לשונית: הרב שקד אליהו פנחס  | מרצה לקבלה וחסידות | מייסד מרכז סולם יהודה