ברכישה של דירה מקבלן, מביא עימו הקבלן את עורך הדין שלו. לכאורה, אפשר לראות בכך עורך דין רכישת דירה מקבלן, שמייצג את שני הצדדים. למעשה, זהו עורך הדין של הקבלן ומטעמו בלבד. ואפילו אם הקבלן מחייב את הרוכש בתשלום שכרו של עורך הדין זה לא משנה את התמונה. נבהיר, אם כן, למה לא לרכוש דירה לבד ומה ההבדל בין עורך דין רכישת דירה מקבלן שמביא הקבלן לבין עורך דין שמביא עימו הרוכש.

לקרוא את החוזה בעין ביקורתית

עורך דין של הקבלן מהווה סמכות משפטית, אולם לא הוא זה שיקרא את החוזה בעין ביקורתית.
עורך דין רכישת דירה מקבלן  שעומד לימינו של הרוכש, הוא הסמכות האובייקטיבית שיקרא את כל הסעיפים באופן ביקורתי. חוזה מכר בתחום הנדל"ן זה לא משהו פשוט שכל אחד יכול להבין בקלות. כרוכשים, חשוב מאוד שיהיה מי שיבהיר לכם את כל הסעיפים כך שתבינו בדיוק על מה אתם חותמים.

ניתן להכניס שינויים בחוזה

לאחר חתימה על חוזה, יהיה מאוחר יותר לשנות סעיף כזה או סעיף אחר. לאחר שהדברים נחתמים, יש לפעול על פיהם אלא אם כן יוכח כי משהו בחוזה פגום או לא חוקי מיסודו. אין דבר כזה, חוזה סטנדרטי, שיהיה ראוי וטוב בכל המקרים. בעזרת עורך דין מטעמו של הרוכש ניתן להכניס שינויים בחוזה, כאשר הדבר נדרש. מובן שגם עורך הדין של הקבלן צריך להסכים לכך, אולם זה לא מקטין מחשיבות הדברים. במידה ורוצים ליצור חוזה מאוזן ולהשלים את העסקה, זה די מקובל לשנות פרטים כאלה או אחרים. התיקונים לא חייבים להיות בכל סעיף, אולם הם בהחלט יכולים להיות מהותיים ביותר וחשובים.

> אנשים התעניינו גם במידע על הסכם שיתוף במקרקעין