הכותל המערבי, שריד בית המקדש, המקום אליו נשואות עיניו של כל יהודי באשר הוא. מכל העולם יודעים היהודים, כי בכל עת מצוקה, בכל צרה וגם בזמנים של הודיה ושל שמחה, הכותל המערבי, המקום ממנו לא זזה שכינה מעולם הם יוכלו למצוא לעצמם את הפורקן. מקובל כי התפילות במקום עולות ישירות עד לכיסא הכבוד היות ושם זהו מקום המקדש, המקום בו הקריבו את הקורבנות ושם התכפרו עוונותיהם של ישראל.

מה עושים כשאי אפשר להגיע אל הכותל ?

אז טוב שיש לנו את המקום אליו אנחנו יכולים להגיע עד שנזכה כי יבנה בית המקדש. אך מה יעשו יהודים שאינם יכולים להגיע למקום? אם זה בגלל שהם מתגוררים בערים או אפילו ארצות מרוחקות? מה יעשה אדם הנמצא במצב שאינו מאפשר לו להגיע אל הכותל המערבי, כמו לדוגמא אדם המאושפז בבית החולים? כאן ישנה האפשרות לפנות ולהיעזר באתר של – פתקא. האתר המעביר כל בקשה וכל משאלה שירות מול מקום המקדש, מקום ממנו לא זזה שכינה מעולם. לאחר שהבקשה מועברת ואדם ירא שמים מתפלל עבור המבקש, הוא מקבל הדעת אימייל המאשרת כי בקשתו 'נמסרה' כביכול לבורא עולם.

איך מתפללים בכותל בעידן הקורונה?

כיום, כאשר כולנו מצווים להתבודד בביתנו או לכל הפחות למעט ביציאות שאינן הכרחיות מן הבית, גם הכותל המערבי נסגר לכניסת מתפללים. מלבד החרגה של מנין אחד בלבד של תושבי המקום. ברור אם כן שנמנעת ההגעה של יהודים רבים שהיו מאוד רוצים להגיע למקום ולהתפלל. דרך הקישור הזה  אנחנו מציעים גם כן את השירות של 'פתקא'. האפשרות לשלוח את הבקשות באמצעות שליח מיוחד שיעביר את התפילה להצלחה במקום.