בדרך כלל נהוג לחשוב ששיפוץ לבית הוא דבר פשוט שאינו מצריך ידע רב. אפשר לחשוב כך כאשר מדובר במצבים מסוימים אך יש לזכור דבר אחד; בכל מה שקשור לאיטום בסנפלינג, הדבר ידרוש אישורים מתאימים וייחודיים לצורך כך.

איטום בסנפלינג לא עושים לבד

הסנפלינג הוא לא רק לטיולים. למעשה, ככל שאנשים בוגרים יותר, הם מבינים את החשיבות שיש בעבודה בגובה. ומה עם הסנפלינג המוכר להם? הוא מתחלף לו בהגדרה אחרת. כלומר האנשים שמנקים בגובה, נחשבים לעושי סנפלינג לכל דבר.

עבודה בסנפלינג גורמת לסיפוק רב, וזו אחת מהעבודות היותר מאתגרות שניתן למצוא בעבודות איטום בעיקר.

יישום שיטות לעבודה בגובה

בעבודות סנפלינג, יש ליישם שיטות עבודה בטוחות, במיוחד כאשר עוסקים בניקוי חלונות בסיכון גבוה. על העובדים המבצעים עבודה זו, להיות מודעים לסיכונים הקיימים בו ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים.

ציוד המתאים לעבודה בגובה

ציוד למניעת נפילות מגובה, חייב להיות מתאים למשימה זו והוא יהיה חייב להיות כפוף לאותו משטר תחזוקה ובדיקה – כמו ציוד הגישה שונה אך מסוכן כמו סנפלינג.

יש לדווח על כל נזק העלול לפגוע בשלמות הציוד לעובדים בו, והאם לתקנו או להחליפו לפני השימוש בו במידת הצורך. ללא קשר לציוד הנמצא אתכם, עליכם גם להבטיח כי אתם או עובדיכם, יוכשרו ומוכשרים להשתמש בציוד העבודה המסופק והבטוח.

עבודה בגובה – האם היא מסוכנת?

כן. זו עבודה מסוכנת מאוד. עבודה בגובה מסוכנת מאוד לכל אדם. טוב תעשו עם תבדקו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, את הסכנות והחששות לפני שאתם נכנסים לעבוד בעבודה בגובה. עבודת איטום בסנפלינג אינה מתאימה לכל אחד ויש לערוך בדיקות לצורך התאמה.