המאמר באדיבות לבנות בשקט

טופס 4 הינו משאת הנפש של כל מי שבונה או קונה בית. זהו הטופס שבעצם מאפשר מבחינה חוקית לאכלס את הבית ללא שום בעיות. עשויים להיות מצבים שבהם הקבלן מתעכב עם טופס 4. זה מה שתוכלו לעשות במידה ואתם מתמודדים עם מציאות כזאת. 

פיצוי כספי עבור עיכוב באכלוס 

בכל הסכם עם קבלן, חשוב כי יהיה סיכום ברור לגבי קבלת טופס 4, אכלוס וקבלת המפתח. לצד הגדרת העלויות, זה אחד הסעיפים החשובים ביותר. כל איחור באכלוס עלול להטיל הוצאות כספיות על בעל הבית. מקובל כי יוגדר פיצוי כספי באם הקבלן יתעכב עם טופס 4. סכום הפיצוי לרוב נגזר מעלות של דיור חלופי, כלומר שכירת בית, בתוספת פיצוי עונשי מסוים. כלומר הדבר הראשון שתוכלו לעשות במקרה של עיכוב הינו לעמוד על זכותכם לקבלת הפיצוי האמור. 

האם כל עיכוב בטופס 4 מטיל סנקציות על הקבלן 

ניתן להגדיר כי במקרים חריגים, למשל כתוצאה מנסיבות מיוחדות של כוח עליון, עיכוב בטופס 4 יהיה מותר. חשוב להבין כי נדרשת הסכמה של הלקוח ודבר זה צריך להיות מנוסח בחוזה. מה שעוד צריך להקפיד זה לדרוש מהקבלן גילוי מלא ומקיף. כלומר, כמה שיותר מוקדם, עוד הרבה לפני מועד האכלוס, צריך הקבלן לידע אם חלו נסיבות שיוצרות עיכוב. על הקבלן לידע ככל המוקדם עד כמה צפויה להיות העיכוב ומהו המועד החזוי החדש לקבלת טופס אכלוס. 

נסכם, שהחוק וחוזה מנוסח היטב מטילים על הקבלן למסור דירות על פי המועד המוסכם. על עיכוב מטיל החוק חובת תשלום פיצויים מינימלית ללא הוכחת נזק. במידת הצורך, ניתן לתבוע פיצוי נוסף, תוך הוכחת גובה הנזקים שנוצרו בשל העיכוב.