המאמר באדיבות https://www.maorlevilaw.co.il

על פי תיקון מס' 18 לחוק האפוטרופסות, כל אדם מעל גיל 18 ואילך, רשאי למנות לעצמו מיופה כוח כדי שיוכל לקבל עבורו החלטות שונות בעניינו אותן הוא לא יכול לקבל בעצמו עקב מצבו הגופני, הנפשי וכיוצא בזאת. מצב משפטי זה ידוע בשם ייפוי כוח מתמשך והוא חל אך ורק על התחומים אשר צוינו בכתב ייפוי הכוח במפורש. 

בהתאם לכך, שירותיו המשפטיים של עורך דין ייפוי כוח מתמשך חולשים על כל ההיבטים הנחוצים לצרכי עריכת מסמכי ייפוי כוח ולצרכי קביעת אופן קבלת ההחלטות המצופה מהאדם הממונה למיופה כוח. כמו כן, שירותיו המשפטיים של עורך דין ייפוי כוח מתמשך מיועדים לצרכי בירור סוגיות משפטיות כאלו ואחרות העלולות להיווצר במקרים בהם כתב הייפוי כוח איננו מגדיר את סמכויותיו של המיופה ואת התחומים הרלוונטיים לגביהם הוא נדרש לקבל החלטות בשמו של האדם המייפה. תחום עיסוק נוסף של עורך דין ייפוי כוח מתמשך הוא מתן ייעוץ משפטי למשפחות הנדרשות למנות מיופה כוח עבור אחד או יותר מבני ובנות המשפחה. 

ייפוי כוח מתמשך – באיזה תחומים הוא עוסק? 

ייפוי כוח מתמשך יכול לעסוק בכל העניינים האישיים שלגביהם התעורר צורך מלכתחילה בקיומו של כתב הייפוי, החל מניהול ענייני רכוש ופיננסים המצויים בבעלותו של המייפה, דרך קבלת החלטות בנוגע לקבלת אי אילו טיפולים רפואיים ועד לקבלת החלטות בנוגע לכל תחום חיים אחר אשר הוגדר מראש כתחום קבלת החלטות המופקד בידיו של האדם החתום כמיופה כוח. 

חשוב לציין שלא ניתן להכריח אדם מסוים להיות מיופה כוח, ולצורך כך, הוא נדרש להסכים לשמש כמיופה כוח ואף לחתום על כתב הייפוי הנערך על ידי עורך דין המומחה בתחום זה.